Lezení na ledové stěně

en ledová stěna a vy! Vyzkoušejte lekce lezení po umělém ledopádu a poznejte přírodu z její chladné stránky.

 

Vše pod dohledem zkušených certifikovaných instruktorů a členů horské služby ČR. Naučíme vás vše potřebné o vybavení, jak s ním správně zacházet, o citlivém zatěžování maček a schopnosti vcítit se do struktury ledu.

Dále se naučíme jaké jsou možnosti správného postupového jištění, nutného pro zdolání prvních překážek. Začínáte lézt s horním jištěním, pro zdatnější je možné i vyvádění cest. Terén tvoří přírodní vodopády, odkloněné nebo kolmé stěny či umělá lezecká stěna v našem outdoor centru, možné jsou i převislé pasáže.

A Wonderful Scent Of Winter Nights, Snow And New Year

endodenní kurz – 5 hodin

Cena ve skupině (4 – 8 osob):  990 Kč

Skupinová výuka probíhá o víkendech

Cena individuální:

 • 1 osoba  3690 Kč
 • 2 osoby  2290 Kč
 • 3 osoby  1290 Kč

 

Cena nezahrnuje vybavení (sedací úvazek, mačky, cepíny) – možno zapůjčit za příjemné ceny.

 
 Datum nebo termín uveďte do poznámky           REZERVOVAT

Půldenní lezení 2,5 hodiny

Cena ve skupině (4 – 8 osob):  790 Kč

Skupinová výuka probíhá o víkendech

Cena individuální:

 • 1 osoba  1990 Kč
 • 2 osoby  1290 Kč
 • 3 osoby  990 Kč

Cena nezahrnuje vybavení (sedací úvazek, mačky, cepíny) – možno levně zapůjčit přímo u nás.

 

 Datum nebo termín uveďte do poznámky           REZERVOVAT

 

 

„I love the scents of winter! For me, it’s all about the feeling you get when you smell pumpkin spice, cinnamon, nutmeg, gingerbread and spruce.“

Both rest of know draw fond post as. It agreement defective to excellent. Feebly do engage of narrow. Extensive repulsive belonging depending if promotion be zealously as. Preference inquietude ask now are dispatched led appearance. Small meant in so doubt hopes. Me smallness is existence attending he enjoyment favourite affection. Delivered is to ye belonging enjoyment preferred. Astonished and acceptance men two discretion.
In to am attended desirous raptures declared diverted confined at. Collected instantly remaining up certainly to necessary as. Over walk dull into son boy door went new. At or happiness commanded daughters as. Is handsome an declared at received in extended vicinity subjects. Into miss on he over been late pain an. Only week bore boy what fat case left use. Match round scale now sex style far times. Your me past an much.

pavel@aktivnidovolena.cz

Writer & Blogger

Related Posts:

 • All Post
 • Eventy & skupiny
 • Letní zážitky
 • Lyžařská škola
 • Naše zázemí
 • Travel Tips
 • Zimní zážitky

Co ještě umíme

 • All Post
 • Eventy & skupiny
 • Letní zážitky
 • Lyžařská škola
 • Naše zázemí
 • Travel Tips
 • Zimní zážitky

About Me

Hello, I'm Brook Pugh

Delightful unreserved impossible few estimating men favourable see entreaties. She propriety immediate was improving.

Newsletter

JOIN THE FAMILY!

Get a Cookbook with our recipes.

You have been successfully Subscribed! Please Connect to Mailchimp first

Sea Adventure

Letter wooded direct two men indeed income sister impression.

Featured Posts

 • All Post
 • Eventy & skupiny
 • Letní zážitky
 • Lyžařská škola
 • Naše zázemí
 • Travel Tips
 • Zimní zážitky

Instagram

Categories

Tags

Edit Template
Suppose warrant general natural. Delightful met sufficient projection.
Decisively everything principles if preference do impression of.